Морфологический разбор слова «тов»

Слово можно разобрать в 2 вариантах, в зависимости от того, в каком контексте оно используется.

1 вариант разбора

Часть речи: Существительное

ТОВ - неодушевленное

Начальная форма слова: «Т»

Слово Морфологические признаки
ТОВ
  1. Множественное число;
  2. Мужской род;
  3. Неодушевленное;
  4. Родительный падеж;

Все формы слова ТОВ

Т, ТА, ТУ, ТОМ, ТЕ, ТЫ, ТОВ, ТАМ, ТАМИ, ТАХ

2 вариант разбора

Часть речи: Прилагательное

ТОВ - слово может быть как одушевленное так и неодушевленное, смотрите по предложению в котором оно используется.

Начальная форма слова: «ТОВЫЙ»

Слово Морфологические признаки
ТОВ
  1. Единственное число;
  2. Качественное прилагательное;
  3. Мужской род;
  4. Неодушевленное;
  5. Одушевленное;

Все формы слова ТОВ

ТОВЫЙ, ТОВОГО, ТОВОМУ, ТОВЫМ, ТОВОМ, ТОВАЯ, ТОВОЙ, ТОВУЮ, ТОВОЮ, ТОВОЕ, ТОВЫЕ, ТОВЫХ, ТОВЫМИ, ТОВ, ТОВА, ТОВО, ТОВЫ, ТОВЕЕ, ТОВЕЙ, ПОТОВЕЕ, ПОТОВЕЙ

Разбор слова в тексте или предложении

Если вы хотите разобрать слово «ТОВ» в конкретном предложении или тексте, то лучше использовать морфологический разбор текста. Морфологический разбор предложения

Примеры предложений со словом «тов»


1

Не знам как и аз обикнах това момче, усещах една радост в това щастливо и трудолюбиво селско семейство…

Pastr svjat, Ivan Vazov
0
0
2

Тогава видях за първи и за последен път това оръжие, никога не узнах къде изчезна след това или дали го беше използвал срещу някого.

Усещаш Ли Сърцето Ми?, Andrea Calo'
0
0
3

Разкаях се за това чувство на чиста злина, разкаях се и за разкаянието ми спрямо това естествено изразено чувство.

Усещаш Ли Сърцето Ми?, Andrea Calo'
0
0
4

Много често това, което виждаме, не е това, което гледаме.

Усещаш Ли Сърцето Ми?, Andrea Calo'
0
0
5

Но това е само аритметика, няма нищо общо с това, което аз имам предвид.

Усещаш Ли Сърцето Ми?, Andrea Calo'
0
0
Найти еще примеры предложений со словом ТОВ

Комментарии (0)