Список синонимов к слову «гормон»

К слову найдено 126 синонимов

 1. абсцизин (2)
 2. адкортил (0)
 3. адреналин (7)
 4. адренокортикотропин (0)
 5. актг (0)
 6. аллилоэстренол (2)
 7. альдокортин (3)
 8. альдостерон (3)
 9. ангиотензин (2)
 10. андроген (0)
 11. андростерон (0)
 12. ауксин (2)
 13. ваготонин (0)
 14. вазопрессин (0)
 15. галактин (4)
 16. гастрин (0)
 17. гестаген (2)
 18. гидрокортизон (3)
 19. гидроксипрогестерон (2)
 20. гистамин (2)
 21. глюкагон (0)
 22. гозерелин (0)
 23. гонадорелин (0)
 24. гонадотропин (0)
 25. дека-дураболин (2)
 26. дексаметазон (5)
 27. дидрогестерон (2)
 28. диеноэстрол (2)
 29. допамин (0)
 30. дофамин (5)
 31. инкрет (0)
 32. инсулин (3)
 33. интермедин (2)
 34. кальцитонин (5)
 35. катехоламин (5)
 36. кинетин (0)
 37. кинин (2)
 38. кортизол (2)
 39. кортизон (4)
 40. кортикостероид (14)
 41. кортикостерон (2)
 42. кортикотропин (0)
 43. левоноргестрел (2)
 44. ледеркорт (2)
 45. лейпрорелин (0)
 46. лиотиронин (0)
 47. липокаик (2)
 48. липокаин (2)
 49. липотропин (0)
 50. мамматрофин (2)
 51. мегас (2)
 52. мегестрол (2)
 53. медроксипрогестерон (3)
 54. меланотропин (2)
 55. меланоцит (3)
 56. менофаза (2)
 57. местранол (3)
 58. метилтестостерон (0)
 59. нандролон (2)
 60. нейрогормон (5)
 61. норадреналин (6)
 62. норэпинефрин (2)
 63. норэтистерон (3)
 64. оксиметолон (0)
 65. окситоцин (4)
 66. панкреозимин (2)
 67. парагормон (2)
 68. паратгормон (2)
 69. паратиреокрин (2)
 70. паратирин (0)
 71. пентагастрин (2)
 72. пентовис (2)
 73. пептавлон (2)
 74. преднизолон (12)
 75. примолат (2)
 76. провера (0)
 77. прогестерон (3)
 78. прогестин (4)
 79. пролактин (3)
 80. пролан (0)
 81. релаксин (2)
 82. рилизинг-гормон (2)
 83. секрет (31)
 84. секретин (2)
 85. симпатин (0)
 86. соматолиберин (0)
 87. соматомаммотропин (0)
 88. соматомедин (2)
 89. соматостатин (0)
 90. соматотропин (0)
 91. стилбоэстрол (0)
 92. тестостерон (3)
 93. тетрадиодтиронин (2)
 94. тимовидин (0)
 95. тирекальцитонин (0)
 96. тиреокальцитонин (3)
 97. тирокальцитонин (4)
 98. тироксин (3)
 99. тиронин (0)
 100. тиротропин (0)
 101. тиротрофин (0)
 102. триамцинолон (9)
 103. трийодотиронин (0)
 104. фарлутал (2)
 105. фитогормон (5)
 106. фитоэкдизон (2)
 107. фолликулин (3)
 108. фолликулотропин (0)
 109. фоллитропин (0)
 110. хинестрадол (2)
 111. хинестрол (2)
 112. холецистокинин (2)
 113. цитокинин (4)
 114. эвокатор (0)
 115. экдизон (2)
 116. энтерогастрон (2)
 117. эпинефрин (2)
 118. эритропоэтин (0)
 119. эстрадиол (2)
 120. эстриол (3)
 121. эстровис (2)
 122. эстроген (4)
 123. эстрон (6)
 124. этинилоэстрадиол (0)
 125. этинодиол (0)
 126. этистерон (1)

Морфологический разбор слова «гормон»

Существительное: ГОРМОН

ГОРМОН - неодушевлённое

Начальная форма слова: ГОРМОН

Все формы слова:

 • ГОРМОН
 • ГОРМОНА
 • ГОРМОНУ
 • ГОРМОНОМ
 • ГОРМОНЕ
 • ГОРМОНЫ
 • ГОРМОНОВ
 • ГОРМОНАМ
 • ГОРМОНАМИ
 • ГОРМОНАХ

Морфология: Полный морфологический разбор слова «гормон»

Комментарии (0)